Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Lakiasiaintoimisto Bonum Ky

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Matti Luopajärvi puhelin 0405703837

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkaiden toimeksiantojen hoitamiseen toimittamia tietoja säilytetään lain mukaisesti lain säätämä määräaika. Asiakirjat toimitetaan toimeksiannon päättymisen jälkeen asiakkaalle, tai säilytetään sopimuksen mukaan arkistossa.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot, sekä toimeksiantotiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan yksilöinti- ja laskutustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Palveluihin, niiden toimittamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot syntyvät toimeksiannon yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto säilytetään toimistotiloissa toimintaosoitteessa. Sähköisesti säilytettävä aineisto sijaitsee tallentimissa asianmukaisilla salasanoilla, palomuureilla ja tietoturvaohjelmilla suojattuna. Ainoastaan yrityksen henkilökunnalla on pääsy tietoihin tehtäviensä mukaisella tavalla.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat yrityksen asiakasrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö lähetetään rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjallisesti. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. 

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.