Toimisto on tarjonnut lakiasiainpalveluja
yrityksille, 
yhteisöille ja yksityishenkilöille
vuodesta 1992 lukien.

Oikeudellisten asioiden hoitamisessa
ja varsinkin
vaativissa oikeudellisissa
ongelmissa ratkaisevassa 
asemassa
on aina lakimiehen kokemus ja näkemys.

Toimistolla on näkemystä ja
kokemusta erinlaisten oikeudellisten
ongelmien ratkaisusta ja tarvittaessa
asiakkaan edun kärkevästä mutta
aina myös järkevästä hoitamisesta jo
kolmelta vuosikymmeneltä.

Toimiston erityisosaamisen alueena on erityisesti:

  • Oikeudenkäynnit (riita-ja rikosasiat)
  • Perintöoikeus ja jäämistöoikeudellinen suunnittelu
  • Aviovarallisuutta koskevat oikeudelliset ongelmat
  • Työoikeus
  • Asumisen lakiasiat
  • Asunto-osakeyhtiöihin liittyvä juridiikka
  • Sopimusoikeus ja sopimusriidat
  • Vahingonkorvausasiat
  • Yhtiöoikeus
  • Yrityskaupat sekä sukupolvenvaihdos