Oikeudellisten asioiden hoitamisessa
ja varsinkin vaativissa oikeudellisissa
ongelmissa ratkaisevassa asemassa
on aina lakimiehen kokemus ja näkemys.

Toimistolla on kokemusta oikeudellisten 
ongelmien ratkaisusta kolmelta 
vuosikymmeneltä vuodesta 1992 lukien.

Toimiston erityisosaamisen alueena on erityisesti:

  • Oikeudenkäynnit (riita-ja rikosasiat)
  • Perintöoikeus ja jäämistöoikeudellinen suunnittelu
  • Aviovarallisuutta koskevat oikeudelliset ongelmat
  • Työoikeus
  • Asumisen lakiasiat
  • Asunto-osakeyhtiöihin liittyvä juridiikka
  • Sopimusoikeus ja sopimusriidat
  • Vahingonkorvausasiat
  • Yhtiöoikeus
  • Yrityskaupat sekä sukupolvenvaihdos