Oikeudenkäynnit

Toimistolla on monipuolinen kokemus
riita- ja rikosasioiden hoitamisesta
oikeudenkäynneissä vuodesta 1992 lukien. 

Toimiston monipuolisen ja pitkäaikaisen
oikeudenkäynti
kokemuksen pohjalta 
haetaan aina asiakkaalle parhainta
ratkaisua.

Oikeudenkäyntikokemus mahdollistaa
jo jutun alkuvaiheessa sen, että
asiakas saa oikeata tietoa siitä, mikä on
asiakkaan asema ja jutun realistiset
mahdollisuudet oikeudenkäynnissä
tai sen vaihtoehtona.

  • Riita-asioiden oikeudenkäynnit ja sovintoneuvottelut
  • Rikosasiat syytettyjen ja asianomistajien puolesta
  • Asianomistajan vahingonkorvausasiat
  • Valitukset hallintotuomioistuimissa
  • Vakuutusoikeudessa ajettavat asiat                    
  • Verovalitukset

Asiakkaan kanssa selvitetään yhdessä
aluksi kustannusarvio sekä asiakkaan
mahdollisuus saada korvausta oikeuden-
käyntikuluista oikeusturvavakuutuksesta
tai oikeus saada oikeusapua valtion varoista.

Yritysten vakuutuksiin ja kotivakuutuksiin
sisältyy usein oikeusturvavakuutus, mikä
kattaa ainakin vakuutetun omia 
oikeudenkäyntikuluja. Yksityishenkilöillä
on mahdollisuus saada valtion varoista
maksettavaa oikeusapua. 
Tämän oikeusavun voi saada ilman
omavastuuta tai omavastuuosuudella,
mikäli henkilö täyttää oikeusavun
saamisen edellytykset.
Asiakasta avustetaan oikeusturvan
ja oikeusavun hakemisessa.