Matti Luopajärvi

 

Toimiston ja oman toimintani perustana
on toimintapa, joka sopii mielestäni
hyvin kuvaamaan sitä, miten asiakkaan
puolesta on toimittava oikeudellisissa
ongelmissa.

"Oikeudellisten asioiden hoitamisessa on
kyse 
asiakkaan puolesta tarvittaessa
kärkevästä, mutta aina myös
 järkevästä
juridisesta prosessaamisesta"

Toimin toimiston vastuullisena 
lakimiehenä.

Olen saanut varatuomarin arvon vuonna
1992 ja olen luvan saanut oikeuden-
käyntiavustaja, mikä oikeuttaa
toimimaan avustajana ja asiamiehenä 
oikeudenkäynneissä. 

Minulla on monipuolinen ja pitkäaikainen 
kokemus erilaisten riita-ja
rikosoikeudenkäyntien hoitamisesta.
Olen on toiminut oikeudenkäynti-
asiamiehenä vuodesta 1992 lukien.

Pitkäaikainen toimintani yhtiöiden
hallituksen jäsenenä auttaa 
ymmärtämään yritystoiminnan 
oikeudellisia haasteita ja niiden 
turvaamista liikeyrityksen
näkökulmasta.

Olen toiminut asunto-osakeyhtiön
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana
15-vuotta. Toimin isännöintiyrityksen
hallituksessa. Minulla onkin monipuolinen 
näkökulma asunto-osakeyhtiöissä
esiintyviin oikeudellisiin ongelmiin 
ja järkeviin ratkaisuvaihtoehtoihin.