Asuminen

Toimistolla on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus erilaisten asumiseen liittyvien oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

Esimerkkejä palveluista:

 • Asuntokaupat
  Avustaminen kiinteistön kaupoissa, mm. kauppakirjojen laatiminen
  Avustaminen asuntokaupoissa, mm. kauppakirjojen laatiminen
 • Asuntokauppariidat
  Asuntokauppaa koskevat riidat, mm. hinnanalennus tai kaupan purku
 • Asunto-osakeyhtiöasiat
  Asunto-osakeyhtiössä asumiseen, sen hallintoon ja muuhun asunto-osakeyhtiölain soveltamiseen liittyvät asiat
 • Vuokrasopimukset
  Vuokrasopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet, mm. häädöt