Asuminen

Toimistolla on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus erilaisten asumiseen liittyvien oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

Esimerkkejä palveluista:

 • Asuntokaupat
  *avustaminen kiinteistön kaupoissa, mm. kauppakirjojen laatiminen
  *avustaminen asuntokaupoissa, mm. kauppakirjojen laatiminen
 • Asuntokauppariidat
  *asuntokauppaa koskevat riidat, mm. hinnanalennus tai kaupan purku
 • Asunto-osakeyhtiöasiat
  *asunto-osakeyhtiössä asumiseen, sen hallintoon ja muuhun asunto-osakeyhtiölain soveltamiseen liittyvät asiat
 • Vuokrasopimukset
  *vuokrasopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet, mm. häädöt